Właściwość miejscowa organów podatkowych w PIT

Koniec roku podatkowego to czas, kiedy wielu przedsiębiorców decyduje się na zmianę formy opodatkowania w prowadzonej działalności. W dzisiejszym wpisie najistotniejsze informacje, jak ma wyglądać zmiana formy opodatkowania 2020. Formy opodatkowania działalności Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca może także wybrać inne formy opodatkowania takie jak: opodatkowanie wg stawki 19% […]

Karta podatkowa jest jedną z formą opodatkowanie działalności gospodarczych. Jest ona przeznaczona dla wybranych grup przedsiębiorców. W tym opracowaniu powiem o tym, kto może płacić podatek w formie karty podatkowej i jakie są zalety tej formy opodatkowania.

Wiele emocji szczególnie wśród osób pracujących za granicą wzbudza tzw. Konwencja MLI, która wprowadza możliwość zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowanie w zakresie zastąpienia korzystnej dla podatników metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia.

zasady ogólne

Zasady ogólne (skala podatkowa), to podstawa forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, dostępna dla wszystkich podatników uzyskujących przychody z działalności opodatkowane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Karta podatkowa – prawa i obowiązki

Karta podatkowa jest najprostszą formą podatku dochodowego. Jednak na podatnikach korzystającej z tej formy opodatkowania ciążą pewne obowiązki. Są one powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jej rozwojem i zmianami w prowadzonym przedsiębiorstwie.

karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania w podatku dochodowym – nie tylko pod względem wysokości opodatkowania ale szczególnie pod względem obowiązków dokumentacyjnych.

Opodatkowanie usług kierowcy

Podatnik chce świadczyć usługi transportowe. Pojawia się teraz pytanie, na co może zdecydować się przyszły przedsiębiorca? Jak mogą być opodatkowane usługi kierowcy?

forma opodatkowania w branży medycznej

Zakładając działalność gospodarczą w branży medycznej należy pamiętać, że do wyboru są aż cztery formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa, ale nie każdy przedsiębiorca z tej branży może skorzystać ze wszystkich form. Wybierając formę opodatkowania w branży medycznej warto zwrócić uwagę na to, jak duże koszty będzie ponosił przedsiębiorca, […]

Pokaż więcej artykułów