prawo do odliczenia VAT

Przedsiębiorca, który odliczy VAT naliczony z faktury kosztowej ma obowiązek przechowywania faktury w celu potwierdzenia prawa do odliczenia. Czy przedsiębiorca może zniszczyć oryginał faktury a dla celów archiwizacji posługiwać się skanem dokumentu. Czy skan faktury ma wpływ na prawo do odliczenia VAT?

elektroniczne przechowywanie

Przedsiębiorcy oraz księgowi mają świadomość, że powinni przechowywać księgi podatkowe firmy oraz dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pytanie, jakie się pojawia w tym obszarze dotyczy tego, czy możliwe jest elektroniczne przechowywanie faktur, które kupujący otrzymał w formie papierowej. Możliwość taka oraz kwestia odliczenia podatku VAT w związku […]

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca określa adres siedziby działalności. W praktyce, bardzo często okazuje się, że adres siedziby nie jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności. Czy jeżeli adres  wykonywania działalności jest taki sam jak adres korespondencyjny, to czy przedsiębiorca może się nim posługiwać na wystawianych i otrzymywanych fakturach?

Faktury w wersji elektronicznej

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Czy wprowadzenie obowiązku dotyczącego przesyłania JPK_FA na żądanie urzędu, nałoży na przedsiębiorców obowiązek stosowania faktur w wersji elektronicznej ?

Przedsiębiorcy na różne sposoby reklamują prowadzone przez siebie działalności gospodarcze. W dobie popularności mediów społecznościowych, reklamy tam umieszczane znacznie zyskały na znaczeniu. Przez długi czas nie ulegało wątpliwości, że reklama na Facebooku może być kosztem uzyskania przychodów, ostatnio jednak organy podatkowe mocno skomplikowały sprawę.

samofakturowanie

W szczególnych przypadkach przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają możliwość wystawienia faktury przez nabywce jako tzw. samofakturowanie. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z informacjami związanymi z samofakturowaniem.

skan pieczątki na fakturze

Obecnie większość przedsiębiorców korzysta z programów do wystawiania faktur. W związku z tym bardzo często pojawia się pytanie czy skan pieczątki na fakturze, powoduje, że faktura jest kopią dokumentu? Czy przedsiębiorca ma prawo stosować podpis i skan pieczątki na wystawianych przez siebie dokumentach?

Pokaż więcej artykułów