Zaliczka gotówkowa

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, osoby fizyczne bardzo często dokonują zakupów przed uzyskaniem wpisu do CEIDG. Bardzo często na poczet przyszłych dostaw wpłacają zaliczki jako osoby fizyczne. Czy zaliczka gotówkowa przekraczająca 15.000 zł, na środek trwały pozwala na amortyzację środka trwałego od pełnej wartości?

Kiedy nie wystawia się faktury zaliczkowej_

Zasadniczo otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy czy usługi rodzi obowiązek podatkowy w VAT a tym samym konieczność wystawienia faktury zaliczkowej. Ustawa o VAT przewiduje jednak przypadki, w których otrzymanie zaliczki nie rodzi potrzeby wystawienia faktury zaliczkowej.

Pokaż więcej artykułów