Zasady ustalania obowiązku podatkowego

Ustawa o podatku od towarów i usług reguluje zasady ustalania obowiązku podatkowego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania tych zasad. Zapraszam do zapoznania się z zasadami ustalania obowiązku podatkowego.

Niewłaściwa stawka VAT na fakturze

Przedsiębiorca. który utraci lub zrezygnuje z prawa do zwolnienia z podatku VAT ma obowiązek rozliczać podatek od świadczonych usług i sprzedanych towarów. Rozliczając podatek VAT często okazuje się, że na fakturze jest wykazywana niewłaściwa stawka VAT. Czy w każdym przypadku sprzedawca towarów i usług odpowiada za właściwą stawkę VAT na fakturze? Jakie konsekwencje niesie za sobą […]

Pokaż więcej artykułów