towary używane w procedurze marży

Podatnik prowadzący działalność w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych może rozliczać tę działalność na zasadach ogólnych lub wybrać szczególną procedurę stanowiącą odstępstwo od zasad ogólnych opodatkowania podatkiem VAT, polegającą na opodatkowaniu marży.

Bilety lotnicze a podatek u źródła

Świadcząc usługi turystyki zgodnie z ustawa o podatku od towarów można skorzystać ze szczególnej zasady ich opodatkowania, polegające na opodatkowaniu marży, stanowiącej wynagrodzenie podatników świadczących usługi turystyki.

Pokaż więcej artykułów