Jak powinna zostać zaksięgowana faktura korygująca w imporcie towarów? Czy faktura korygująca wystawiona przez kontrahenta z kraju trzeciego będzie podstawą do prawidłowego rozliczenia VAT?

jak zaksięgować fakturę korygującą

Dokonując transakcji zakupu, podatnik może się spotkać z sytuacją, w której będzie zobowiązany do np. skorygowania zamówienia co będzie się wiązało z otrzymaniem faktury korygującej. Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Pokaż więcej artykułów