prawo do odliczenia VAT

Przedsiębiorca, który odliczy VAT naliczony z faktury kosztowej ma obowiązek przechowywania faktury w celu potwierdzenia prawa do odliczenia. Czy przedsiębiorca może zniszczyć oryginał faktury a dla celów archiwizacji posługiwać się skanem dokumentu. Czy skan faktury ma wpływ na prawo do odliczenia VAT?

elektroniczne przechowywanie

Przedsiębiorcy oraz księgowi mają świadomość, że powinni przechowywać księgi podatkowe firmy oraz dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Pytanie, jakie się pojawia w tym obszarze dotyczy tego, czy możliwe jest elektroniczne przechowywanie faktur, które kupujący otrzymał w formie papierowej. Możliwość taka oraz kwestia odliczenia podatku VAT w związku […]

Firmy zajmujące się świadczeniem usług budowlanych często korzystają z usług podwykonawców stosujących kasową metodę rozliczania VAT. W jaki sposób rozliczać zakup usług budowlanych od małego podatnika? W którym momencie wykazywać obowiązek podatkowy w VAT? Po odpowiedź zapraszam do wpisu.

vat od zaliczek

W związku z wprowadzeniem od 01 stycznia 2017 roku nowych przepisów ułatwiających naczelnikom urzędów skarbowych wykreślanie podmiotów  z rejestru VAT w okresie półtora roku tj. do 30.06.2018 usuniętych z rejestru zostało ok 170 tysięcy podmiotów. Spowodowało to, że w obrocie gospodarczym znajduje się więcej faktur od kontrahentów, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Czy możliwe […]

Przedsiębiorca aby móc rozliczyć dany wydatek w kosztach lub odliczyć VAT powinien pamiętać o jego prawidłowym udokumentowaniu np. fakturą. W praktyce zdarza się, że przedsiębiorca ma do czynienia z fakturami zawierającymi błędy i braki. Czy możliwe jest odliczenie VAT z faktury bez NIP? Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi interpretacjami w tym zakresie.

Podstawowym prawem podatnika wynikającym z mechanizmu i konstrukcji podatku VAT jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jeśli jednak skorzystanie z tego prawa wiązałoby się z oszustwem lub nadużyciem organy administracyjne i sądowe powinny odmówić tego prawa. Prawo to nie powinno być odebrane podatnikowi jeśli przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że […]

odliczenie VAT

Podatnik w określonych przypadkach ma prawo do wybrania okresu rozliczeniowego podatku VAT. Dokonując rozliczenia przedsiębiorca pomniejsza podatek należny od sprzedaży o podatek naliczony z faktur kosztowych. Czy treść faktur ma wpływ na odliczenie VAT?

Pokaż więcej artykułów