Dokonując rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca określa adres siedziby działalności. W praktyce, bardzo często okazuje się, że adres siedziby nie jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności. Czy jeżeli adres  wykonywania działalności jest taki sam jak adres korespondencyjny, to czy przedsiębiorca może się nim posługiwać na wystawianych i otrzymywanych fakturach?

Faktury w wersji elektronicznej

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Czy wprowadzenie obowiązku dotyczącego przesyłania JPK_FA na żądanie urzędu, nałoży na przedsiębiorców obowiązek stosowania faktur w wersji elektronicznej ?

Pokaż więcej artykułów