Przemieszczanie własnych towarów

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest wykazywanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w prowadzonych ewidencjach. Polski przedsiębiorca dokonuje rozliczeń podatkowych w walucie PLN. Export towarów wyrażony w walucie obcej należy przeliczyć na polskie złote. Jaki należy zastosować kurs w celu wykazania przychodu?

Pokaż więcej artykułów