Zaokrąglanie wartości w deklaracjach

Czynny podatnik VAT jest zobowiązany do składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych. W deklaracji VAT podatnik wyszczególnia podstawę opodatkowania podatek należny oraz naliczony. Często dochodzi do sytuacji w których zaokrąglanie wartości w deklaracjach VAT różni się w rzeczywistości +/- 1 zł. Skąd bierze się różnica?

sprzedaż paragonowa a ewidencja VAT

Przedsiębiorcy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz posiadają kasę fiskalną dotyczy sprzedaż paragonowa, którą należy prawidłowo ewidencjonować dla celów podatku VAT. 

Pokaż więcej artykułów