Obecnie dokumentacja pracownicza może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. To pracodawca decyduje o tym, jaka forma jest dla niego lepsza. Pojawia się tez pytanie, jak zabezpieczać akta osobowe?

akta osobowe

Co to są akta osobowe? Z ilu części się składają? Kto, dla kogo i w jakiej formie powinien je prowadzić? Jak długo należy je przechowywać? W tym wpisie odpowiem na najczęstsze 9 pytań o akta osobowe.

akta pracownicze

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Z projektu tego wynika kilka zasadniczych zmian dla pracodawców. Jakie to będą zmiany?  Wprowadzone zostaną czteroczęściowe akta pracownicze, akta pracownicze będą mogły być przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej. Czy pojawią się inne zmiany? Sprawdźmy

ZUS OSW i ZUS RIA - nowe dokumenty do e-akt

Od 2019 roku będzie opcja przechowywania dokumentacji pracowników i zleceniobiorców w formie elektronicznej. W związku z e-aktami i skróceniem okresu ich przechowywania, do ZUS będą przekazywane dodatkowe informacje na drukach ZUS OSW i ZUS RIA. W tym opracowaniu przybliżę ten temat.

Pokaż więcej artykułów