18 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów ogłosił i przekazał do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Projekt ten wprowadza rewolucyjne zmiany dotyczące kas fiskalnych. Poniższy wpis zawiera przedstawienie proponowanych zmian. Natomiast inne zmiany prawne zapowiadane na 2018 r. są zebrane tutaj.

E–paragon i e–faktura

Ministerstwo Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia przygotowuje projekt pod nazwą „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który ma na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań. Zmiany te odnoszą się także do przedsiębiorców, bowiem przewidują wprowadzenie m. in. e-paragonów oraz e-faktur.

Pokaż więcej artykułów