Wielu podatników decyduje się na działalność w mieszkaniu. Prowadzać firmę w mieszkaniu podatnik może część ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów. Z uwagi, że prowadząc działalność w mieszkaniu może dochodzić do „konfliktu interesów”, należy bardzo dokładnie określić, które to wydatki służą działalności, a które prywatnie. Jak tego dokonać i jakie wydatki mogą być kosztem?

Wielu podatników decyduje się na działalność w mieszkaniu. Prowadzać firmę w mieszkaniu podatnik może część ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów. Podstawowym kosztem związanym z prowadzeniem firmy w mieszkaniu są odpisy amortyzacyjne. Jaką wartość początkową przyjąć oraz jaką zastosować stawkę amortyzacyjną? Odpowiedź w niniejszym artykule. 

Pokaż więcej artykułów