Wielu podatników decyduje się na działalność w mieszkaniu. Prowadzać firmę w mieszkaniu podatnik może część ponoszonych wydatków zaliczyć do kosztów. Z uwagi, że prowadząc działalność w mieszkaniu może dochodzić do „konfliktu interesów”, należy bardzo dokładnie określić, które to wydatki służą działalności, a które prywatnie. Jak tego dokonać i jakie wydatki mogą być kosztem?

Pokaż więcej artykułów