Wsparcie z ZUS to nie jedyna pomoc oferowana w ramach rozwiązań Tarczy Antykryzowej. Warto zwrócić uwagę na pomoc z powiatowych urzędów pracy m.in. świadczenie postojowe od starosty. Tym bardziej, że termin naboru jest ograniczony. Dla kogo postojowe? Świadczenie postojowe to inaczej dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. W przeciwieństwie do postojowego z ZUS […]

W celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19 wprowadzono szczególne rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy m.in dopłaty do wynagrodzeń. W tym wpisie szczegółowe informacje na temat dofinansowania wynagrodzeń przyznawanych przez wojewódzkie urzędy pracy. Dopłaty do wynagrodzeń Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może wystąpić do wojewódzkiego urzędu pracy z wnioskiem o […]

Ciekawe pytania o e-składkę

Odnośnie e-składki jest wiele pytań i wątpliwości. Zajmowałam się analizą tego tematu i postanowiłam przedstawić te pytania, z którymi najczęściej się spotkałam i które moim zdaniem są najciekawsze.

Wydatki na dokształcanie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest sposobem na to, aby można było wspierać rozwój pracowników i przedsiębiorców. Jest to wydzielona część (ok. 2%) Funduszu Pracy, czyli funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczanie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

Pokaż więcej artykułów