PIT-8C

Wypełniając PIT-38 podatnicy, którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, często zastanawiają się, jakie wydatki, poza kosztami nabycia akcji, można ująć w kosztach uzyskania przychodu. Po przykłady zapraszam do wpisu.

Co wykazuje się na PIT 8C _ W jakim terminie należy go złożyć

Koniec roku podatkowego przynosi wiele obowiązków informacyjnych względem urzędów skarbowych. Jednym z nich jest sporządzenie PIT 8C, czyli informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W tym artykule dowiesz się w jakich przypadkach należy taki formularz wypełnić, komu go przekazać oraz w jakim terminie.

Pokaż więcej artykułów