Charakterystyka ksiąg rachunkowych

Jednym z podstawowych elementów rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości jest ustalenia zakładowego planu kont. Jak wygląda budowa i podział kont w pełnej księgowości.

Charakterystyka aktywów

Podstawowa charakterystyka aktywów, dzieli majątek jednostki z rzeczowego punktu widzenia na majątek trwały i obrotowy. Co zawierają i jak należy szeregować aktywa? Zapraszam do artykułu

Wyznaczanie inspektora danych osobowych

Księgowość nie jest może typowym tematem dla filmów, ale zdziwicie się jak wiele motywów związanych z podatkami i finansami firmowymi pojawia się w Hollywood i nie tylko. Sprawdźcie nasz wybór filmów dla księgowych lub o księgowych.

Pokaż więcej artykułów