Wydatek w walucie obcej

W prowadzonej ewidencji księgowej, przedsiębiorca wykazuje przychody oraz koszty w walucie polskiej. W przypadku osiągnięcia przychodu lub poniesienia kosztu w walucie obcej, dla celów ewidencji należy przeliczyć wartość przychodu lub poniesionego kosztu według odpowiedniego kursu NBP. Jak rozliczyć wydatek w walucie obcej poniesiony przez pracownika podczas podróży służbowej? Zapraszam do przeczytania artykułu.

Podróż służbowa pracownika stała się codziennością w prowadzeniu działalności. Chcąc wykonać usługi materialne, zdobyć klienta czy też np. wzmocnić relacje z kluczowymi kontrahentami delegowanie pracownika jest niezastąpiona. Warto pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podróży służbowe pracownika oraz poniesionych przez niego kosztów.

Zdarzają się sytuacje w jakich pracownik musi udać się w delegację. Przysługuje mu z tego tytułu między innymi dieta, która jest częścią wynagrodzenia. Pojawia się pytanie – jak należy właściwie to rozliczyć w odniesieniu do ZUS i PIT?

Pokaż więcej artykułów