Program płatnik od A do Z

W najbliższym czasie przedstawię program Płatnik od A do Z. Czym jest program Płatnik? Do czego on służy? Jak tworzyć dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe? Oraz jak je wysyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik składek ZUS

Często zawierając umowy zastanawiamy się nad tym, po czyjej stronie jest obowiązek opłacania składek. W tym artykule przedstawimy osoby, które mogą być określane jako płatnik składek ZUS.

obowiązki płatnika wobec ZUS

Większość osób prowadzących działalność jest zobowiązana do rozliczania się z ZUS za siebie i za osoby przez siebie zatrudnione.  Od tego obowiązku nie da uciec, zatem warto wiedzieć jak do tego tematu podejść.

Pokaż więcej artykułów