JPK jest odzwierciedleniem danych zawartych w Deklaracji VAT, w związku z tym czy są szanse że JPK zastąpi Deklaracje VAT? Po odpowiedź zapraszam do niniejszego wpisu. 

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę wprowadzającą próg, zmieniający miejsce świadczenia usług w przypadku usług objętych systemem MOSS. Kiedy i jakie zmiany zostaną wprowadzone dla podatników obowiązanych do korzystania z systemu MOSS? O innych zapowiadanych na 2018 r. zmianach prawnych można przeczytać tutaj.

Zaokrąglanie wartości w deklaracjach

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust 3 ustawy o VAT. Ewidencja jest podstawą do prawidłowego rozliczenia podatku. Jak należy dokonać zaokrąglenia kwot w deklaracji VAT?

Pokaż więcej artykułów