JPK_VDEK, JPK

Ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz Ordynacji podatkowej. Głównym celem projektu jest uproszczenie rozliczania podatku VAT oraz eliminacja nadużyć i wyłudzeń podatku. Jakie kary za błędy w JPK_VDEK zakłada projekt ustawy?

Slim VAT

Obok rewolucyjnych zmian w podatku dochodowym przedsiębiorców czekają zmiany w VAT takie jak np. obowiązkowy split payment w wybranych branżach oraz zastąpienie deklaracji VAT-7, VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT. Ostateczny kształt nie jest jeszcze znany jednak warto zapoznać się z propozycją MF dotyczącą uproszczeń obowiązków ewidencyjnych VAT.

Nowe wzory deklaracji VAT-7/7K

31 stycznia 2019 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak zmiany wprowadzają nowe wzory deklaracji VAT-7/7K?

Sankcje

Podatnicy podatku VAT są zobowiązani do terminowego i rzetelnego rozliczania podatku od towarów i usług. Dlatego powinni wiedzieć, że za nierzetelne rozliczanie podatku, może zostać nałożona sankcja karna. Jakie grożą sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

E-handel kodami do programów a podatek VAT, konsument

E-handel jest jedną z najpopularniejszych form zawierania transakcji, dzięki temu, że daje możliwość dotarcia do większej grupy klientów. Dużą część w transakcjach e-handlu zajmują usługi. W dzisiejszym artykule zaprasza do zapoznania się z tematem jak rozliczyć e-handel kodami do aplikacji w ujęciu podatku VAT.

Zaokrąglanie wartości w deklaracjach

Czynny podatnik VAT jest zobowiązany do składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych. W deklaracji VAT podatnik wyszczególnia podstawę opodatkowania podatek należny oraz naliczony. Często dochodzi do sytuacji w których zaokrąglanie wartości w deklaracjach VAT różni się w rzeczywistości +/- 1 zł. Skąd bierze się różnica?

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma wiele obowiązków w zakresie przesyłania wymaganych formularzy, deklaracji, wniosków jak i innych dokumentów. Docelowo standardem ma być umożliwienie przedsiębiorcy “załatwianie” większości spraw za pośrednictwem internetu. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają lub mają obowiązek korzystać z elektronicznych dokumentów. Jak w praktyce powinna wyglądać korekta dokumentów elektronicznych?

Zaokrąglanie wartości w deklaracjach

Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust 3 ustawy o VAT. Ewidencja jest podstawą do prawidłowego rozliczenia podatku. Jak należy dokonać zaokrąglenia kwot w deklaracji VAT?

Pokaż więcej artykułów