STIR

W celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym, banki oraz oddziały SKOK mają obowiązek przesyłania informacji o podmiotach gospodarczych do STIR. Zasady blokowania kont bankowych określa ordynacja podatkowa. Przepisy obowiązują od 30 kwietnia br. Warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami blokowania kont bankowych. 

Od dnia 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy wraz małymi i średnimi przedsiębiorcami będą mieli obowiązek przesyłania na żądanie organu podatkowego informacji zawartych na ich rachunkach bankowych w strukturze JPK_WB. W poniższym wpisie przybliżam obowiązki z tym związane.

Pokaż więcej artykułów