PIT-11

W jakich sytuacjach i kto jest zobowiązany do sporządzenia formularza PIT-11? W jakim terminie i w jakiej formie oraz do jakiej jednostki należy PIT-11 przekazać?

Całkowity koszt pracodawcy w 2018

Wiemy już, że od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę ulega zwiększeniu. Co za tym idzie także koszty pracodawców wzrosną. Warto zatem zadać sobie pytanie – jaki będzie minimalny całkowity koszt pracodawcy w 2018 za pracownika pełnoetatowego i ile z tej kwoty trafi do rąk własnych pracownika? O ile koszty pracodawcy ulegną zwiększeniu?

Pokaż więcej artykułów