Brak jednoznacznych regulacji związanych z handlem kryptowalutami, powodował u podatników wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia tych transakcji. Problem pojawiał się zarówno u osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców. Czy regulacje w zakresie kryptowalut zostaną wprowadzone od 2019 roku? Zapraszam do zapoznania się z artykułem jakie zmiany odnośnie kryptowalut zawiera projekt ustawy o […]

zmiany w podatku dochodowym

Rząd opublikował projekt ustawy zawierający zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przygotowywane zmiany zasadniczo zmienią sposób rozliczania w wielu przypadkach. We wpisie przedstawiam zestawienie najważniejszych propozycji zmian oraz ich krótki opis.

Koszty prądu w miningu

Bardzo często można znaleźć wiele sprzecznych informacji na temat opłacalności kopania kryptowalut. Natomiast nie ma co ukrywać, że miner w zależności od udostępnionej mocy obliczeniowej będzie ponosić koszt zużycia prądu elektrycznego. Czy ponoszone koszty prądu w miningu może stanowić koszt uzyskania przychodu? Zapraszam do zapoznania się nowymi interpretacjami podatkowymi wydawanymi w tym zakresie.

Rozliczanie kryptowalut

Bitcoin zwolniony z pcc? Czy rzeczywiście taka sytuacja będzie mieć miejsce? Ministerstwo Finansów zapowiadało podjęcie prac w tym kierunku. W dzisiejszym wpisie przedstawię kilka informacji dotyczących tego jak rzeczywiście Ministerstwo planuje rozwiązać tę kwestię.

Od samego początku transakcje z uwzględnieniem kryptowalut powodowały bardzo duże zamieszanie. Największe kontrowersje toczyły się wokół podatku PCC oraz PIT. W dzisiejszym artykule zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w nieprawomocnym wyroku WSA w Olsztynie. WSA zajął stanowisko w którym zaznaczył, że zamiana kryptowalut na inne kryptowaluty nie powoduje obowiązku podatkowego.

Czym jest bitcoin?

Kryptowaluty nie zostały uregulowane w polskich (ani w większości światowych) przepisach prawnych. Pojawia się wobec tego pytanie, czym są kryptowaluty  w świetle regulacji prawnych. W dzisiejszym wpisie przybliżę czym jest bitcoin w świetle wydanych w Polsce interpretacji podatkowych, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz regulacji prawnych.

hard fork a podatek dochodowy

Kryptowaluty można nabywać nie tylko przez ich zakup, czy też w drodze miningu, czyli wykopywania. Możliwe jest również ich nabycie w drodze tzw. hard forka. Czy w takim wypadku należy wykazać przychód? Sprawdźmy relację na linii hard fork a podatek dochodowy.

Pokaż więcej artykułów