Obecnie dokumentacja pracownicza może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. To pracodawca decyduje o tym, jaka forma jest dla niego lepsza. Pojawia się tez pytanie, jak zabezpieczać akta osobowe?

akta pracownicze

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Z projektu tego wynika kilka zasadniczych zmian dla pracodawców. Jakie to będą zmiany?  Wprowadzone zostaną czteroczęściowe akta pracownicze, akta pracownicze będą mogły być przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej. Czy pojawią się inne zmiany? Sprawdźmy

Dokumentacja pracownicza

Czym jest dokumentacja pracownicza? Kto musi ją prowadzić? Przez jaki okres czasu należy ją przechowywać? Czy w najbliższym czasie będą jakieś zmiany w tym zakresie?

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy bardzo często skłania pracodawcę do wypowiedzenia umowy pracownikom. Takie działanie może być podyktowane modernizacją, restrukturyzacją lub złym stanem finansowym przedsiębiorstwa. Jakie obowiązki na pracodawcę nakłada likwidacja stanowiska pracy i jakie prawa daje pracownikom?

Pokaż więcej artykułów