Wydatki związane z samochodem

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Z jego używaniem wiążą się różnorodne wydatki, które z reguły mogą stanowić koszty podatkowe a tym samym obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Wczytując się jednak w przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy pewne ograniczenia w tym zakresie.

Pokaż więcej artykułów