Regulamin pracy

Co określa taki dokument? Kiedy musi być sporządzony? Z jakim dniem wchodzi w życie? Czy podpisane umowy cywilno-prawne mają tutaj znaczenie?

Regulamin wynagradzania

Do końca 2016 pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany był do ustalenia regulaminu wynagrodzenia. Rok 2017 przynosi zmiany w tym zakresie.

Pokaż więcej artykułów