Świadczenia rodzicielskie w PIT

Obecnie mamy sporo świadczeń dla rodziców. Są to przykładowo 500+, 300+, becikowe, kosiniakowe. Ale czy wykazujemy te świadczenia rodzicielskie w PIT? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

becikowe i kosiniakowe

Obecnie rodzice mają możliwość uzyskania szeregu świadczeń na dziecko np. 500+, nowe 300+, a także 1000+. W tym opracowaniu chciałabym skupić się na środkach w wysokości 1000 zł, gdyż mogą one być przyznane jako becikowe i kosiniakowe.

Czym będzie świadczenie 300+? Kto i na jakich zasadach będzie mógł ubiegać się o świadczenie 300+? Od kiedy planowane jest dokonywane wypłat tych dodatków?

Pokaż więcej artykułów