Rozliczanie kantoru

W raz z wejściem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co raz więcej branż oraz rodzajów działalności zostaje objętych konieczności ewidencjowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej.

Minimum na 2018 roku – plany

Pojawiły się propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku. Odnosząc się d tych prognoz możemy także oszacować przewidywaną minimalną stawkę godzinową, a także podstawę do opłacania minimalnego małego ZUS-u.

Pokaż więcej artykułów