Świadczenia rodzinne w zeznaniu rocznym

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wyszczególnione przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (Rozdział 3 ustawy o PIT). Wolne od opodatkowania są m.in. przychody wypłacane w formie wsparcia przez państwo. Do tego typu przychodów zaliczane są wypłaty w ramach polityki prorodzinnej.

Świadczenia rodzinne w zeznaniu rocznym

Wolnymi od podatku są zgodnie z Art. 21 ust. 1 pkt.:

  • 8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • 8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • 8b) jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • 64) dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych przepisów
  • Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dziecka (Dz. U. 2016. poz. 195), zostało wprowadzone świadczenie „500 plus”, które jest świadczeniem wychowawczym zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że świadczenia rodzinne w zeznaniu rocznym nie będą wykazywane z uwagi iż instytucja wypłacająca dane świadczenie nie popiera zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej wartości. Jeżeli w ciągu roku podatkowego, podatnik nie posiadał innych źródeł przychodu w danym roku podatkowym, nie będzie miał obowiązku składać deklaracji PIT.

Dodatkowo program „500 plus” nie ogranicza prawa podatnika do rozliczania ulgi prorodzinnej. Lub prawa do zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi z uwagi na osiąganie niskich zarobków.