Podatnik po zamknięciu działalności planuje sprzedać komputer, który był środkiem trwałym. Jakie obowiązki na nim ciążą? Czy musi z tego tytułu zapłacić podatek? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

W kontekście tej sytuacji, bardzo duże znaczenie ma art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku od osób fizycznych. Jeśli podatnik po likwidacji działalności dokona odpłatnego zbycia na przykład komputera (także takiego, który został wycofany z działalności), to nie wykazuje przychodu, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po likwidacji działalności (wycofaniu składnika majątku).

Sprzedaż składnika majątku po likwidacji działalności

Biorąc pod uwagę zdarzenie opisane we wstępie, należy wskazać, że jeśli sprzedaż nastąpi:

  • po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po likwidacji, to nie wykazujemy przychodu, a co za tym idzie nie ma podatku do zapłaty,
  • przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po likwidacji, to wykazujemy przychód z działalności, płacimy zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu sprzedaży, sporządzamy zeznanie roczne za dany rok na formularzu obowiązującym z działalności i wykazujemy ten przychód oraz zaliczkę.

Jeśli komputer zostałby wycofany z działalności, przed jej likwidacją, to wówczas jeśli sprzedaż nastąpi:

  • po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po przekazaniu, to nie wykazujemy przychodu,
  • przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu przekazania, to wykazujemy przychód z działalności, płacimy zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu sprzedaży, sporządzamy zeznanie roczne za dany rok na formularzu obowiązującym z działalności i wykazujemy ten przychód oraz zaliczkę.

Dla porównania warto odnieść się do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku od osób fizycznych, który wskazuje na to, że gdy sprzedaży komputera prywatnego dokonuje osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, to nie płaci ona podatku po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.