Wiele wątpliwości wśród podatników budzi kwestia opodatkowania podatkiem VAT samochodu, który po okresie leasingu operacyjnego został wykupiony do majątku prywatnego, a następni z tego majątku sprzedany. W niniejszym wpisie prezentuję stanowisko organów podatkowych w tym zakresie. 

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego

Przedsiębiorca użytkujący samochód w leasingu operacyjnym, po jego zakończeniu często staje przed decyzją wykupu samochodu. Umowa leasingu co do zasady zakłada trzy możliwości wykupu auta:

  • na cele firmowe,
  • na cele prywatne,
  • lub wykup na osobę trzecią.

Częstym zjawiskiem jest, że podatnik wykupuje samochód po okresie leasingu operacyjnego do majątku prywatnym. Należy pamiętać, że przy takim wykupie, podatnik nie będzie miał prawa rozliczenia kwoty wykupu w ramach działalności.

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wykup pojazdu na cele osobiste z pewnością w przyszłości dokona jego sprzedaży. Jednak sprzedaż taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Dzieje się tak dlatego, że sprzedaż następuje z majątku prywatnego podatnika. W związku z tym podatnik wystąpi tu jako osoba fizyczna, nie będąca podatnikiem VAT. Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.353.2018.1.OS. Wnioskodawca zapytał o to, czy sprzedaż samochodu wykupionego na cele prywatne będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Przy tym wskazał, że od faktury wykupu na cele prywatne nie będzie mu przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego. Po drugie, samochód po wykupie nie będzie  przez Wnioskodawcę wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firm. W związku z tym, jego dalsza sprzedaż lub przekazanie w darowiźnie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Dyrektor KIS uznał, że świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Organ wskazał, że skoro sprzedaż lub darowizna nie będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej to wnioskodawca nie będzie działał w charterze podatnika VAT. Wynika to z faktu, że dokonana dostawa przez podatnika majątku prywatnego stanowi zwykłe wykonywania prawa własności. W konsekwencji sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.