W celu rozliczenia podatku VAT od transakcji krajowych przedsiębiorca powinien dopełnić wszystkich formalności związanych z prawem do odliczenia. Jednym z nich jest sprawdzenie statusu podatnika VAT.

Sprawdzenie statusu podatnika VAT

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć podatku naliczonego, od faktury wystawionej przez podatnika niezarejestrowanego do VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca dla każdej faktury powinien sprawdzać status VAT kontrahenta. Może okazać się, że wśród regularnie otrzymanych faktur status naszego kontrahenta ulegnie zmianie. Odliczenie VAT z faktury, od której nie mieliśmy prawa do odliczenia może rodzić różne konsekwencje.

Podstawowym prawem czynnego podatnika VAT jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Pierwszą przesłanką w celu skorzystania z tego prawa jest powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy.  Natomiast dla możliwości skorzystania z tego prawa niezbędne jest posiadania faktury potwierdzającej daną transakcję gospodarczą. Warto zapoznać się taże z orzecznictwem w zakresie prawa do odliczenia VAT od faktur wystawionych przez podatnika niezarejestrowanego do VAT, które zostały omówione w tym artykule.

Sprawdzenie statusu podatnika

Dla zachowania prawa do odliczenia VAT, zdaniem TSUE oraz polskich sądów administracyjnych, podatnik musi udowodnić, że wykazał się należytą starannością przy kontroli statusu kontrahenta. Aby dopełnić tej formalności podatnik powinien posiadać dowód potwierdzający kontrolę statusu kontrahenta. Dodatkowo przedsiębiorca powinien udowodnić, że zachował ostrożność i nie mógł przewidzieć, że transakcja może stanowić nadużycie prawa podatkowego.

W przypadku wykrycia braku prawa do odliczenia, po pierwsze spowoduje obowiązek wyksięgowania faktury z rejestru zakupu. Spowoduje to powstanie zaległości w podatku VAT. Od zaległości z tytułu VAT, należy zapłacić ustawowe odsetki. Przedsiębiorca może zostać także uznany za podmiot, który bierze udział w transakcjach mających na celu wyłudzenia podatku VAT. Sprawdzenie statusu podatnika VAT, daje przedsiębiorcy pewność, że skorzystał z przysługującego mu prawa bez obawy przed konsekwencjami.

Sprawdzenia statusu VAT można dokonać na stronie Portalu Podatkowego.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Sprawdzenie statusu podatnika VAT

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek naliczoy, od faktury wystawionej przez podatnika niezarejestrowanego do VAT

Prawidłowo ! Błędnie

Przesłanką w celu skorzystania prawa do odliczenia jest powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy?

Prawidłowo ! Błędnie

Przedsiębiorca odliczający VAT z faktur od podatnika niezarejestrowanego do VAT może zostać uznany za podmiot, który bierze udział w transakcjach mających na celu wyłudzenia podatku VAT?

Prawidłowo ! Błędnie