Planowane wprowadzenie w Polsce mechanizmu split payment niesie ze sobą wiele pytań i niejasności. Jednym z tematów, które elektryzują przedsiębiorców oraz księgowych jest to, na jakie konto w takim wypadku wpłynie zwrot podatku.

Kompendium wiedzy o Split payment od inFakt

Zgodnie z wniesionym do Sejmu w dniu 28 września 2017 r. projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, po wejściu w życie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności pewnym modyfikacjom ulegnie również zwrot VAT.

Zwrot VAT będzie możliwy zarówno na rachunek rozliczeniowy, jak i rachunek VAT, a to na jakie konto zostanie zwrócony VAT zależeć będzie od trybu wybranego przez podatnika.

Zwrot podatku na rachunek rozliczeniowy

Zwrot VAT na rachunek rozliczeniowy dokonywany będzie na dotychczasowych zasadach. O tym, jak to wygląda w chwili obecnej pisaliśmy tutaj.

Zwrot podatku na bankowy rachunek VAT

Zwrot podatku na rachunek VAT, zgodnie z proponowaną treścią art. 87 ust. 6a i 6b możliwy będzie na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Zwrot podatku na rachunek VAT dokonywany będzie przez urząd skarbowy przy użyciu komunikatu przelewu.

W takim wypadku, w komunikacie przelewu urząd skarbowy powinien zawrzeć następujące informacje:

  • kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku,
  • okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

zwrot podatku

W odróżnieniu od obecnie obowiązującej regulacji z art.87 ust. 6 ustawy o VAT, zwrot VAT w terminie 25 dni na bankowy rachunek VAT będzie możliwy bez obowiązku spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Z nowelizacji nie wynika to, jaką formę miałby przybrać wniosek o zwrot VAT na bankowy rachunek VAT, w związku z tym, jeżeli po wejściu w  życie nowelizacji nie pojawi się formularz wniosku należy przyjąć, że podatnik powinien wniosek taki sporządzić samodzielnie, wskazując, że wnioskuje o zwrot podatku na podstawie art. 87 ust. 6a i 6b ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!