Czym jest Służba Ochrony Państwa? Jak będą odprowadzane składki z tytułu wykonywania usług w tej służbie?

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa została powołana na podstawie ustawy z dnia z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony PaństwaOd stycznia 2018 r. powołana jest Służba Ochrony Państwa (SOP), która zastępuje Biuro Ochrony Rządu (BOR).

Funkcjonariusze SOP podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przewidziany dla nich kod tytułu ubezpieczenia to kod 11 35 XX – funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Biura Ochrony Rządu.

Zmiana od 2019 roku

Od stycznia 2019 nastąpi zmiana w opisie kodu tytułu ubezpieczenia.  Do tego czasu należy posługiwać się kodem tytułu ubezpieczenia 11 35 XX z obecnie obowiązującym opisem dla Biura Ochrony Rządu.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.