Ile wyniesie składka zdrowotna w 2018 roku? Jaka będzie podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej przedsieiorcy? Ile podatnik odliczy od podatku?

Podstawa zdrowotnej

Zgodnie z art. art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jedna niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Prezes GUS ogłosił w obwieszczeniu z dnia 17.01.2018, że kwota przeciętnego wynagrodzenia włącznie z wpłatami z zysku w odniesieniu do IV kwartełego 2017 wynosi 4739,91 zł. Oznacza to, że minimalna podstawa do opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy wyniesie w 2018 roku 3554,93 zł.

Składka zdrowotna w 2018 roku

Wysokość składki zdrowotnej w 2018

Zatem minimalna składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2018 roku wynosi 319,94 zł. Jest to 9% podstawy wymiaru. Wynika to z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odliczenie od podatku

Odliczeniu od podatku podlega 7,75% podstawy wymiaru, czyli w odniesieniu do składki zdrowotnej za 2018 rok jest to kwota 275,51 zł. Zostało to określone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.