Jest już znana wysokość podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej. Chcesz poznać jej wysokość, zapraszam do lektury tego artykułu.

Dnia 20 stycznia 2016 na stronie Głównej Urzędu Statystycznego zostało zamieszczone obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. Kwota ta wynosi 4280,80 zł.

Czyli jaka jest minimalne podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy?

W przypadku przedsiębiorcy podstawę stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jedna niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku – mówi o tym art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2016 najniższa podstawa od jakiej przedsiębiorca zapłaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne  to kwota 3210,60 zł.

Składka zdrowotna na 2016 rok

Ile wyniesie minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Większość przedsiębiorców za miesiące od stycznia do grudnia 2016 zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 288,95 zł. W porównaniu do 2015 mamy wzrost o 9,54 zł.

W jakiej wysokości odliczymy od podatku składkę zdrowotną?

Od podatku dochodowego możemy odliczyć składkę zdrowotną w wysokości nie przekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki – art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli chodzi o rok 2016, to odliczymy od podatku 248,82 zł przy opłacaniu minimalnej składki zdrowotnej.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.