Siłownia, a właściwie usługi oferowane przez tego typu obiekty mogą być opodatkowane różnymi stawkami. Dla niektórych usług jest możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT (8%). W niniejszym artykule opisuję w jakich sytuacjach można zastosować preferencyjną stawkę VAT a w jakich podstawową.

Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT sprzedaż towarów i usług opodatkowana jest stawką 23% stawą VAT. W załączniki nr 3 do ustawy o VAT zostały wymienione towary i usługi do których można stosować preferencyjną stawkę 8%. Dotyczy to m.in.:

  • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych;
  • poz. 186 – pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu.

Definicja wstępu

W ustawie VAT daremnie jest szukać definicji „wstępu”. W związku z tym Minister Finansów w 2014 roku wydał interpretację ogólną definiując pojęcie „wstępu”.

Należy zwrócić uwagę, że interpretacje ogólne mają charakter wiążący dla organów podatkowych

Jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r., PT1/033/32/354/LJU/14, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy VAT, należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu, tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Wstępu nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów.

 

Siłownia

Siłownia – stawka VAT

W związku z powyższym, zdaniem Ministra, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu. Jednocześnie Minister – odwołując się do wyroku Naczelnego Sąd Administracyjny z dnia 30 stycznia 2014 r., I FSK 311/13 – zauważył, że sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących.

Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową. Jak więc można zauważyć sprzedaż wejść na siłownie opodatkowane będzie stawką obniżoną – 8%. Pod warunkiem, że sprzedaży jest dla osób chcących skorzystać ze sprzętu znajdującego się na tej siłowni.

Zajęcia fitness – stawka VAT

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2015 r., IBPP2/4512-453/15/RSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że 8% stawką VAT opodatkowane są usługi wstępu na zajęcia fitness prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora na sali wyposażonej w niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń. Instruktor demonstruje i objaśnia grupie cel wykonywania ćwiczeń oraz zasady obowiązujące przy ich wykonywaniu, biorąc w nich aktywny udział. Instruktor jest dostępny jednocześnie dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach – nie jest zatem dedykowany żadnej osobie na wyłączność.

Jak wynika z powyższego, 8% stawką VAT objęte są nie tylko usługi wstępu na siłownię obejmujące wstęp do lokalu siłowni. Z preferencji tej mogą korzystać też usługi zajęć fitness.

Powyższa interpretacja wskazuje również, że usługa wstępu na saunę korzysta z 8% stawki. Po warunkiem oczywiście, że usługi wstępu na saunę związane są z normalnym typowym użytkowaniem danego obiektu.

Interpretacja indywidualna nie wiążę organów podatkowych do wszystkich podatników. Zajęcia zorganizowane nie były przedmiotem interpretacji ogólnej. W związku z tym zalecam o wystąpienie po własną interpretacje indywidualną. Wynika to z faktu, że urzędy niechętnie uznają powyższe stanowisko.

Podsumowanie

Według 8% stawki VAT opodatkowane są usługi wstępu na siłownię, jednorazowe lub wielokrotne (karnety). Obejmujące wstęp do lokalu siłowni oraz korzystanie ze znajdujących się tam maszyn i urządzeń. Ponadto – zajęcia fitness, jednorazowe lub wielokrotne (karnety).

Natomiast usługi indywidualnego instruktora objęte będą stawką 23%.

Stawką podstawą objęte będzie również sprzedaż przygotowanych w lokalu siłowni: napojów, kawy, odżywek dla sportowców, a także sprzedaż odżywek dla sportowców (do przygotowania we własnym zakresie).