Do czego służy druk RD-3? Gdzie i w jakim terminie należy złożyć RD-3? Jak go wypełnić?

RD-3 zastosowanie i dostarczenie

Druk RD-3 to wniosek o wydanie informacji na temat stanu konta płatnika składek. W mojej opinii formularz może przydać się wielu płatnikom, którzy chcą sprawdzić stan swojego konta lub potwierdzić stan zaległości, zwłaszcza przed 1 stycznia 2018 – terminem wprowadzenia e-składki.

Dokument można złożyć w dowolnym terminie, pobrać pdf lub wypełnić druk na stronie ZUS i dostarczyć osobiście lub pocztą do jednostki.

RD-3

Wypełnienie RD-3

Formularz w obecnym kształcie ma jedną stronę i na wstępie zawiera instrukcję wypełnienia.

Zrzut ekranu 2017-11-09 o 09.37.59

W kolejnej części wypełnia się dane wnioskodawcy, takie jak NIP, REGON, PESEL, dane odnośnie dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwę płatnika i jego dane teleadresowe.

Zrzut ekranu 2017-11-09 o 09.41.17

W ostatniej części płatnik określa formę odbioru odpowiedzi : osobiście, pocztą lub na PUE oraz wypełnia datę, miejscowość i składa swój podpis.

Zrzut ekranu 2017-11-09 o 09.47.36

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.