Podatnik, który podejmuje decyzję na temat zwrotu podatku VAT powinien rozpatrzyć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie przeniesienie nadwyżki VAT na poczet innych zobowiązań

Przeniesienie nadwyżki VAT na poczet innych zobowiązań

Podstawowy termin zwrotu podatku wynosi 60 dni. Dla wielu przedsiębiorców ten termin może okazać się dość długi, pomijając fakt, że termin ten nie jest sztywny i może ulec wydłużeniu w określonych sytuacjach. Podejmując decyzję, dotyczącą ubiegania się o zwrot podatku, warto zastanowić się nad przeniesieniem nadwyżki VAT na poczet innych zobowiązań. Wówczas kwota nadwyżki VAT jest przeksięgowana na zobowiązania w dużo krótszym czasie. Bez względu czy podatnik nabył prawo do zwrotu VAT w podstawowym czy też przyśpieszonym terminie, US nie dokona zwrotu na rachunek bankowy w przypadku gdy podatnik posiada inne zaległości podatkowych.

przeniesienie nadwyżki VAT na poczet innych zobowiązań

W pierwszej kolejności „z urzędu”, kwota podatku do zwrotu jest zaliczana na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Następnie na bieżące zobowiązania. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku składać do urzędu wniosku o zaliczenie zwrotu podatku VAT na inne zobowiązania podatkowe. Zgodnie z art. 55 § 2 oraz art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, urząd skarbowy sam dokonuje zaliczenia zwrotu podatku na zaległości podatkowe. Natomiast w przypadku różnych zaległości podatkowych, w sytuacji gdy podatnik nie określił w jakiej kolejności lub, które zobowiązania powinny być rozliczone w pierwszej kolejności, urząd zawsze zalicza zwrot podatku na zaległości  o najwcześniejszym terminie płatności (czyli te które powstały najwcześniej).

W przypadku gdy podatnik regulował zobowiązania terminowo, w związku z czym nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych, może złożyć wniosek o zaliczenie kwoty zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Takie rozwiązanie może być korzystne w przypadku gdy podatnik ubiega się o zwrot w terminie 180 dni. Wówczas zaliczenie nadpłaty podatku VAT pozwala na optymalizację rozliczeń podatku VAT.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.