Co rozumieć pod pojęciem przedawnienia? Jaki są okresy przedawnienia w odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego? Co gdy ZUS kwestionuje wypłatę zasiłku – czy spowoduje to wydłużenie okresu przedawnienia?

Przedawnienie roszczeń o zasiłek macierzyński

Przedawnienie roszczenia jest to moment po upływie którego dana osoba nie ma prawa do świadczenia. 

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa :

  • roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje,
  • w przypadku gdy przedawnienie wynikło z błędu płatnika składek lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat,
  • jeżeli niezgłoszenie roszczeń o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, wówczas prawo do zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

Termin biegnie od daty urodzenia się dziecka.

Wydłużenie okresu przedawnienia

Jeden z wyroków – Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2012 r. (I UK 324/12) wskazuje na to, że odmowa uznania stosunku ubezpieczenia społecznego przez organ rentowy, czyli podlegania ubezpieczeniom społecznym, nie wydłuża terminu przedawnienia roszczenia o zasiłek macierzyński. Chodzi o sytuację, w której ZUS odmawia wypłaty zasiłku i bada sprawę, to sytuacja ta pozostaje bez wpływu na wydłużenie okresu przedawnienia. Biegu terminu przedawnienia nie wstrzymuje negatywna decyzja ZUS, nawet jeśli wydano ją w wyniku błędu.

Zakwestionowanie przez ZUS samego faktu podlegania ubezpieczeniom społecznym nie spowoduje wydłużenia okresu przedawnienia roszczenia o zasiłek macierzyński.

Często ZUS kwestionuje wypłatę zasiłku macierzyńskiego np. gdy ma podejrzenie, że działalność gospodarcza jest fikcyjna lub umowa pracownika jest pozorna – tylko w celu wyłudzenia zasiłku.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.