Osoby zarabiające na prawach autorskich będą mogły korzystać bez ograniczeń z 50% kosztów uzyskania przychodów. Taki projekt zmian zaproponowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest przywrócenie preferencji fiskalnych twórcom oraz artystom.

Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zniesiony limit kosztów uzyskania przychodów miałyby odnosić się do dochodów uzyskiwanych:

  • z tytułu prowadzonej działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,

  • z tytułu działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,

  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów oraz działalności publicystycznej,

  • z tytuły udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki.

Prawa autorskie z 50% kosztami bez limitu

Ze zniesienia limitu skorzystają artyści i twórcy, których przychody przekraczają rocznie wysokość 85 528 złotych. Zapłacą oni mniejsze podatki o połowę od przychodów uzyskanych powyżej kwoty 85 528 złotych. Spowoduje to bardzo wymierny zysk podatkowy. Sytuacja pozostałych, których roczne przychody nie sięgają kwoty 85 528 złotych nie ulegnie zmianie.

Przypomnijmy, że twórcy już dziś mogą pomniejszyć swoje przychody z tytułu praw autorskich o 50% koszty podatkowe, jednak roczny limit odliczenia nie może przekroczyć kwoty 42 764 złotych. Jeżeli łączne koszty podatkowe twórcy są wyższe, to od nadwyżki traci on niestety prawo do tej preferencji, chyba że udowodniłby, że faktycznie poniesione koszty były wyższe niż ustawowy limit.

Zapowiadana zmiana miałaby wejść w życie już od 1 stycznia 2017 r.