Duża część przedsiębiorców świadczy swoje usługi wykorzystując materiał powierzony przez zlecającego. Czy przedsiębiorca powinien wykazać powierzony materiał w spisie z natury?

powierzony materiał

Powierzony materiał a spis z natury

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury. W spisie należy ująć:

  • towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby, produkcji w toku, wyroby gotowe,
  • braki i odpady,

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, które znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza miejscem prowadzenia działalności. Dodatkowo w spisie z natury należy ująć towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika.

Jak wskazano w § 15 rozporządzenia, nie wymaga zaksięgowania materiał powierzony przez zleceniodawcę. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie może przedstawić dokumentu określającego zleceniodawcę, uważa się, że materiał został zakupiony bez udokumentowania.

Powierzony materiał w praktyce

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorcy powierzono materiał w celu wykonania usługi, to ma on obowiązek wykazania go remanencie. Wartość spisu z natury zmniejsza koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, za który jest sporządzany. Wykazanie powierzonego materiału z jego wartością rynkową, spowodowało by obniżenie kosztów uzyskania przychodów u przedsiębiorcy. Dlatego towary obce nie podlegają wycenie. W praktyce powierzone materiały należy wykazać z wartością 0 zł oraz podaniem ich ilości oraz informacji o własności.

Przedsiębiorca, który na dzień sporządzenia spisu z natury posiada powierzony materiał ma obowiązek wykazania materiału w sporządzanym spisie?

Correct! Wrong!

W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest w stanie "udokumentować", że powierzony materiał nie należy do niego wówczas, w spisie z natury należy wykazać towar z wartością rynkową?

Correct! Wrong!