Czy przedsiębiorca powinien rozliczyć podatek u źródła od umów zlecenie i o dzieło w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz osoby fizycznej ?

Wszystkie przydatne informacje nt. podatku u źródła zebrane w jednym miejscu

Podatek u źródła od umów zlecenie i o dzieło

Podatek u źródła od umów zlecenie i o dzieło

Osoby fizyczne nieposiadające w Polsce miejsca zamieszkania, podlegając obowiązkowi podatkowemu od przychodów (dochodów)  z stosunku pracy, stosunku służbowego oraz innych dochodów osiąganych na terenie Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. Natomiast zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 ( art. 13 pkt 8 – przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) (…) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;

Oznacza to, że przedsiębiorca może być zobowiązany do potrącenia podatku u źródła w momencie wypłacania wynagrodzenia. Co do zasady ogólnej wypłacane wynagrodzenie z Polski z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowy cywilnoprawne uznawane jest za przychód (dochód) uzyskany na terytorium Polski tym samym wypłacający wynagrodzenie ma obowiązek rozliczyć podatek u źródła. Art. 29 ustawy o PIT należy stosować z uwzględnieniem umów międzynarodowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa podpisana między umawiającymi się krajami może obniżać podstawową stawkę podatku lub określać prawo do zwolnienia z podatku pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej cudzoziemca na dzień wypłaty wynagrodzenia.

Podatnik, który pobrał podatek u źródła, jest zobowiązany do przesłania formularza IFT-1/IFT-1R do Polskiego urzędu skarbowego właściwego dla spraw nierezydentów oraz jest zobowiązany do przekazania danego formularza nierezydentowi w terminie do ostatniego dnia lutego roku następnego po roku w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia.

 

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.