Osoba prywatna udaje się do lokalu, w którym spożywa posiłek. Taka sprzedaż powinna zostać zewidencjonowana i z tego tytułu powinny zostać odprowadzone podatki. Teraz pojawia się pytanie – w jaki sposób udokumentować tą sprzedaż? Paragon kelnerski, czy paragon fiskalny?

Paragon fiskalny

Zgodnie z art. 111 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że jeśli dokonujemy sprzedaży na rzecz osoby prywatnej lub rolnika ryczałtowanego, to co do zasady jesteśmy zobowiązani sprzedaż ująć na kasie fiskalnej. Oczywiście w temacie kas fiskalnych istnieje też wiele zwolnień, które w określonych przypadkach może zastosować podatnik.

Załóżmy jednak, że podatnik prowadzi sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, to w takiej sytuacji obowiązany jest dokonywać wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy – art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Odnosząc się do opisanej we wstępie sytuacji, jeśli dokonujemy zakupu posiłku, to powinniśmy otrzymać paragon potwierdzający ten wydatek.

Jak zaznacza MF wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon – paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.

paragon kelnerski czy paragon fiskalny

Paragon kelnerski

Czym jest paragon kelnerski i czy może zastąpić paragon fiskalny? Zdarzają się sytuacje takie, że kelnerzy zamiast paragonu z kasy fiskalnej wydają klientowi paragon, czy rachunek kelnerski. Jest to nic innego, jak dokument wypisany odręcznie, na bloczku oznaczonym np. jako „pokwitowanie wpłaty”. Może to być również dokument, który jest zbliżony z wyglądu do paragonu fiskalnego. Nie jest to jednak paragon fiskalny, jeżeli nie pochodzi z wydruku z kasy fiskalnej.

Paragon kelnerski, czy paragon fiskalny

Paragon kelnerski czy paragon fiskalny

Minister Finansów ostrzega, że taka praktyka jak zastępowanie paragonu fiskalnego, paragonem kelnerskim jest niezgodna z przepisami i może rodzić negatywne konsekwencje zarówno dla przedsiębiorcy – właściciela restauracji, jak i dla kierownika zmiany i kelnera, który nie rejestruje transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Rachunek lub paragon kelnerski może służyć wyłącznie do rozliczeń pracodawcy z pracownikami, w żaden sposób nie może zastępować paragonu fiskalnego. Jeśli w ślad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany klientowi paragon fiskalny, to znaczy, że transakcja prawdopodobnie nie została zarejestrowana na kasie fiskalnej.

Brak rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej oznacza zazwyczaj, że usługa została wykonana w tzw. szarej strefie – a więc podatki nie trafiły do budżetu. Wydanie rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego świadczyć może o ukrywaniu prawdziwych obrotów przedsiębiorcy.

Dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu dokumentującego tę sprzedaż wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową. Mandatem karnym nakładana jest kara grzywny za wykroczenia skarbowe w granicach od 200 zł do 4 000 zł. Odpowiedzialność ta może dotykać każdej osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie transakcji, a więc zarówno właściciela restauracji, kierownika zmiany, jak i kelnera.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.