Co w sytuacji, gdy małoletnie dziecko ma swoje dochody? Jakie dochody mają znaczenie? Które zeznania należy złożyć po zakończonym roku podatkowym?

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o tym, że osoby, które wychowują małoletnie dzieci, zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, jeżeli przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Zasada ta nie dotyczy:

 • dochodów z pracy dzieci,
 • stypendiów,
 • dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności. Jeśli dziecko uzyska dochód po uzyskaniu pełnoletności, zobowiązane jest do złożenia odrębnego zeznania.

Warte podkreślenia jest, że obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci mają tylko tacy rodzice (biologiczni lub przysposabiający), którym przysługuje prawo dysponowania dochodami dzieci. Prawa takiego nie mają przykładowo:

 • osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej,
 • rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka,
 • opiekunowie prawni (np. dziadkowie lub inni krewni), którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców,
 • rodziny zastępcze.

grafika z dziecmi_04

Jeśli małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców w ich zeznaniu podatkowym, rodzice wykazują te dochody w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT/M. Ważne, że rodzice składają dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym załączniku każdy z nich), niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy orzeczono separację – w takim przypadku dochody dolicza się do dochodów osoby, która wychowuje dziecko.

PIT/M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, każde z rodziców składa po jednym załączniku PIT/M. Wpisuje się w nim:

 • przychód,
 • koszty uzyskania tego przychodu,
 • dochód (lub stratę),
 • zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców.

Po wypełnieniu PIT/M, rodzice przenoszą wynikający z załącznika dochód oraz sumę zaliczek do odpowiednich poz. PIT-36. Jeżeli rodzice składają odrębne zeznania podatkowe, dochody małoletnich dzieci winny być doliczane po połowie każdemu z rodziców.

Oznacza to, że doliczyć dochody małoletnich dzieci tylko w zeznaniu PIT-36, dodatkowo załączają PIT/M.

Jeżeli dziecko uzyskuje zarówno dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z umowy o pracę) i dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, to rodzic powinien:

 1. dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w PIT-37 złożonym na imię dziecka (podpisanym przez rodzica),
 2. natomiast dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców wykazać w swoim PIT-36 oraz w załączniku PIT/M.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.