W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów w dniu 8 kwietnia 2016 roku opublikowano informację dotyczącą rozpoczęcia prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jesteś ciekaw jakie zmiany czekają podatników?

Z informacji wynika, że przewidywane zmiany obejmowałyby:

1/ likwidację stosowania rozliczeń kwartalnych z podatku VAT,

2/ konieczność wysyłania deklaracji oraz informacji podsumowującej za okresy miesięczne wyłącznie drogą elektroniczną – dla wybranych podatników,

3/ składanie informacji podsumowującej za okresy miesięczne wyłącznie drogą elektroniczną przez podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć towarów (VAT-UE), a także tych, którzy stosują odwrócone obciążenie dla dostaw krajowych (VAT-27),

4/ wprowadzenie limitu po przekroczeniu, którego stosowany byłby mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,

5/ rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej:

  • nabywcy za zobowiązania sprzedawcy,

  • przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,

6/ odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, w sytuacji gdy z czynności sprawdzających wynika, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,

7/ uściślenie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT-u,

8/ obostrzenie sankcji przewidzianej w KKS w związku z wystawianiem bądź posługiwaniem się tzw. pustymi fakturami,

9/ modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Ograniczenia nadużyć w podatku od towarów i usług – rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy

Zawarte w komunikacje informacje przedstawiają kierunek, w którym zmierzać będą prace legislacyjne związane z przeciwdziałaniem wyłudzeniom podatku VAT, w tym przestępstw podatkowych.

Dalsze losy projektowanej ustawy nowelizującej zasługują na szczególną uwagę gdyż wiązać się one będą z koniecznością wdrożenia przez podatników zmian w wybranych przez siebie zasadach prowadzenia dokumentacji podatkowej.