Przedsiębiorca przekazuje swojemu kontrahentowi faktury w sposób elektroniczny. Nabywca wyraził na to zgodę. Sprzedawca w związku z zaistniałymi okolicznościami, zobowiązany jest do wystawienia faktury korekty. Dokument zostaje przekazany w sposób elektroniczny. Pojawia się pytanie, czy odpowiedzieć z autorespondera jest wystarczającą do skorygowania podstawy opodatkowania (korekta VAT).

Podstawową kwestią jet, to że zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Analogicznie odbywa się to, gdy podstawę opodatkowania zwiększamy – art. 29a ust. 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy odpowiedź z autorespondera jest podstawą do korekty VAT należnego?

Kolejna ważna rzecz, to stosowanie faktur elektronicznych możliwe jest po akceptacji nabywcy. Oznacza to, że bez jego zgody nie można dokumentów przekazywać w taki sposób, a metodą tradycyjną – papierową. Ustawodawca określił to w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Zazwyczaj elektroniczne potwierdzenie faktury korygującej odbywa się w ten sposób, że nabywca przesyła e-maila zwrotnego z informacją, że akceptuje dokument. A co gdy takiej informacji nie otrzymamy, a tylko przyjdzie do nas odpowiedź z autorespondera?

Autoresponder, zwany także automatyczną wiadomością zwrotną, to funkcja, która umożliwia wysyłanie automatycznej odpowiedzi o określonej z góry treści.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że automatyczny komunikat zwrotny, nie świadczy o tym, że nabywca zapoznał się z treścią faktury. Należy mieć jednak na względzie, to że ustawodawca nie wskazał, że nabywca ma się z nią zapoznać, a że ma ją otrzymać. Niewątpliwie odpowiedź z autorespondera świadczy o tym, że nabywca otrzymał e-maila z fakturą korygującą, a co za tym idzie ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania. Takie stanowisko przedstawił także WSA w Krakowie w wyroku z dnia 27 października 2016 r. (sygn. Akt I SA/Kr 1022/16)

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.