Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według dwóch stawek ryczałtu, opłaca z działalności wszystkie składki ZUS. W jakiej wysokości obniżą one przychód i podatek?

Weźmy pod uwagę sytuację, w której z działalności opłacany jest ryczałt w wysokości 5,5% oraz 20%. W miesiącu kwietniu 2017 r. podatnik uzyskał przychód w wysokości 60 000 zł opodatkowany stawką 5,5% oraz 40 000 zł opodatkowany stawką 20%. Łączny przychód za ten miesiąc wyniósł 100 000 zł.

Z tytułu prowadzonej działalności opłacane jest duży ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – składki społeczne wynoszą 875,28 zł, a składka zdrowotna podlegająca odliczeniu 255,99 zł.

Aby dokonać właściwych obliczeń należy pamiętać o dwóch kwestiach :

 • podatnik może odliczyć składki społeczne od przychodu, jeśli nie zostały uwzględnione w kosztach – art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • podatnik uzyskujący przychody opodatkowane różnymi stawkami, i dokonujący odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów – art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

ZUS

Wracając teraz do przestawionego przykładu należy określić :

 1. procentowy udział danego przychodu do całości:
  • 60 000/ 100 000 * 100% = 60%
  • 40 000/ 100 000 * 100% = 40%
 2. wielkość odliczeń od przychodu przypadające na poszczególne stawki podatku :
  • 60% z 875,28 zł = 525,17 zł
  • 40% z 875,28 zł = 350,11 zł
 3. przychód do opodatkowania :
  • 60 000 – 525,17 = 59 474,83, po zaokrągleniu do pełnych złotych 59 475 zł
  • 40 000 – 350,11 = 39 649,89, po zaokrągleniu do pełnych złotych 39 650 zł 
 4. wielkość odliczenia składki zdrowotnej:
  • 60% z 255,99 zł = 153,59 zł
  • 40% z 255,99 zł = 102,40 zł
 5. wysokość podatku płaconą według odpowiednich stawek :
 6. 59 475 zł * 5,5 % – 153,59 zł = 3 117,54 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych 3 118 zł
 7. 39 650 zł * 20% – 102,40 zł = 7 827, 60 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych 7 828 zł

Łączna kwota podatku do zapłaty z tytułu działalności gospodarczej wynosi 10 946 zł.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.