Jakie będą obowiązki płatnika po zakończeniu ulgi na start? W jakich terminach będzie trzeba ich dopełnić? Jak liczyć terminy na przesłanie dokumentów do ZUS?

Ulga na start

Jak już wielokrotnie podkreślałam ulga na start to opcja, która będzie dostępna dla przedsiębiorców od dnia 30 kwietnia 2018 r włącznie. Polega ona na tym, że przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych, a tym samym FP przez okres 6 pełnych miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej. Składka zdrowotna musi być opłacana.

Odnośnie terminu 30 kwietnia pojawiały się pytania i wątpliwości, czy pod tą datą należy rozumieć faktycznie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też złożenie dokumentów o jej założenie. Odpowiedź jest taka, że wniosek o założenie działalności gospodarczej może być złożony wcześniej, natomiast data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż 30 kwietnia 2018 r., aby móc skorzystać z ulgi na start.

Obowiązki płatnika po zakończeniu ulgi na start

Obowiązki płatnika po zakończeniu ulgi na start

Ulga na start zgodnie ze stanowiskiem ZUS będzie obowiązywać osobę uprawnioną przez okres 6 pełnych miesięcy. Wcześniej pisałam już o tym, jak będzie wyglądać zgłoszenie płatnika do ulgi na start, natomiast teraz zajmę się tematem przerejestrowania po zakończeniu ulgi na start.

Ogólnie na zgłoszenie zmiany w ZUS jest termin 7 dni. Jak liczyć siedmiodniowy termin na przesłanie dokumentów do ZUS?

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Ponadto jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Zobaczmy teraz na dwa poniższe przykłady, w których zaprezentuje obowiązki i w praktyce terminy ich dopełnienia. Ponadto zwrócę uwagę na to, kiedy opłaca się założyć działalność gospodarczą, aby z ulgi na start korzystać jak najdłużej.

Przykład 1 – Pan Nowak rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 30 kwietnia 2018 r. Ulga na start będzie obowiązywać go do dnia 31 października 2018 r. włącznie. 

  • Na zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem 0540, przedsiębiorca ma 7 dni od dnia 30 kwietnia. Czyli dokumenty muszą najpóźniej zostać złożone/wysłane dnia 7 maja 2018 r. 
  • Termin ulgi na start mija 31 października 2018 r., czyli do dnia 7 listopada w ZUS trzeba złożyć druk ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 oraz druk ZUS ZUA z kodem 0570 jeśli ubezpieczonemu przysługuje mały ZUS lub w przeciwnym wypadku ZUS ZUA z kodem 0510.
  • Ulga na start obowiązuje przedsiębiorcę przez 6 miesięcy 1 dzień.

Przykład 2 – Pan Nowak rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 2 maja 2018 r. Ulga na start będzie obowiązywać go do dnia 30 listopada 2018 r. włącznie. 

  • Na zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem 0540, przedsiębiorca ma 7 dni od dnia 2 maja. Czyli dokumenty muszą najpóźniej zostać złożone/wysłane dnia 9 maja 2018 r. 
  • Termin ulgi na start mija 30 listopada 2018 r., czyli do dnia 7 grudnia w ZUS trzeba złożyć druk ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 oraz druk ZUS ZUA z kodem 0570 jeśli ubezpieczonemu przysługuje mały ZUS lub w przeciwnym wypadku ZUS ZUA z kodem 0510.
  • Ulga na start obowiązuje przedsiębiorcę przez 6 miesięcy 30 dzień.

Wniosek jest bardzo prosty, aby jak najdłużej korzystać z ulgi na start bo prawie 7 miesięcy, należy założyć działalność od 2. dnia miesiąca.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.